Bài 10 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Giải bài tập Tìm hai số tự nhiên biết rằng hai số có tổng là 78 và ước chung lớn nhất là 6.

Đề bài

Tìm hai số tự nhiên biết rằng hai số có tổng là 78 và ước chung lớn nhất là 6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là \(x\) và \(y\), giả sử \(x < y\) (ĐK: \(x,y \in N\)).

Do hai số có tổng bằng 78 nên ta có phương trình ….

\(UCLN\left( {x;y} \right) = 6 \Rightarrow x = 6m;\,\,y = 6n\,\,\,\,\left( {m < n} \right)\)(\(m,n \in N\), m, n là các số nguyên tố)

\( \Rightarrow ...\)

Do m, n là các số nguyên tố và \(m < n\) nên ….

Kết luận :…

Lời giải chi tiết

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là \(x\) và \(y\), giả sử \(x < y\) (ĐK: \(x,y \in N\)).

Do hai số có tổng bằng 78 nên ta có phương trình \(x + y = 78\).

\(UCLN\left( {x;y} \right) = 6 \) \(\Rightarrow x = 6m;\,\,y = 6n\,\,\,\,\left( {m < n} \right)\)(\(m,n \in N\), m, n là các số nguyên tố)

\( \Rightarrow 6m + 6n = 78 \)

\(\Leftrightarrow 6\left( {m + n} \right) = 78 \Leftrightarrow 13\).

Do m, n là các số nguyên tố và \(m < n\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}m = 2\\n = 11\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 12\\y = 66\end{array} \right.\).

Vậy hai số cần tìm là 12 và 66.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí