Thử tài bạn 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hai hàm số

Đề bài

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\) , điền vào ô trống các giá trị tương ứng của y ở hai bảng sau rồi so sánh với nhận xét trên.

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\(\dfrac{9}{4}\)

\(1\)

\(\dfrac{1}{4}\)

0

\(\dfrac{1}{4}\)

\(1\)

\(\dfrac{9}{4}\)

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\( - \dfrac{9}{4}\)

\( - 1\)

\( - \dfrac{1}{4}\)

0

\( - \dfrac{1}{4}\)

\( - 1\)

\( - \dfrac{9}{4}\)

Kết quả đúng với nhận xét trên.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu