Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1


Làm tính nhân:

Đề bài

Làm tính nhân:

\(\left( {3{x^3}y - \dfrac{1}{2}{x^2} + \dfrac{1}{5}xy} \right).6x{y^3}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& \left( {3{x^3}y - {1 \over 2}{x^2} + {1 \over 5}xy} \right).6x{y^3}  \cr &  = 3{x^3}y.6x{y^3} + \left( { - {1 \over 2}{x^2}} \right).6x{y^3} + {1 \over 5}xy.6x{y^3}  \cr &  = 18{x^{3 + 1}}{y^{1 + 3}} - 3{x^{2 + 1}}{y^3} + {6 \over 5}{x^{1 + 1}}{y^{1 + 3}}  \cr &  = 18{x^4}{y^4} - 3{x^3}{y^3} + {6 \over 5}{x^2}{y^4} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 119 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí