Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 252 phiếu

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30;

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc.

- Nhóm các hạng tử đồng dạng rồi rút gọn.

- Tìm x.

Lời giải chi tiết

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30

    3x.12x + 3x.(-4) +(-9x).4x + (-9x).(-3) = 30

    36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

   (36x2 – 36x2 ) + (27x - 12x) = 30

                                        15x = 30

                                            x = 30 : 15

                                      Vậy x = 2.

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15

    x.5 +x.(-2x) +2x.x + 2x.(-1) = 15

    5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

    ( 2x2 - 2x2 ) + (5x – 2x) = 15

                                    3x = 15

                                      x = 15 : 3

                                Vậy x = 5.

Loigiaihay.com

   

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan