Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1


Xét xem hai phân thức...

Đề bài

Xét xem hai phân thức \(\dfrac{x}{3}\) và \(\dfrac{{{x^2} + 2x}}{{3x + 6}}\) có bằng nhau không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với hai phân thức \( \dfrac{A}{B}\) và \( \dfrac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: \(AD = BC\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& x.\left( {3x + 6} \right) = x.3x + x.6 = 3{x^2} + 6x \cr
& 3.\left( {{x^2} + 2x} \right) = 3.{x^2} + 3.2x = 3{x^2} + 6x \cr
& \Rightarrow x.\left( {3x + 6} \right) = 3.\left( {{x^2} + 2x} \right) \cr
& \text{Vậy}\,\,{x \over 3} = {{{x^2} + 2x} \over {3x + 6}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí