Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1


Có thể kết luận...

Đề bài

Có thể kết luận \(\dfrac{{3{x^2}y}}{{6x{y^3}}} = \dfrac{x}{{2{y^2}}}\) hay không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với hai phân thức \( \dfrac{A}{B}\) và \( \dfrac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: \(AD = BC\)

Lời giải chi tiết

Xét các tích chéo: 

\(\eqalign{
& 3{x^2}y.2{y^2} = \left( {3.2} \right).{x^2}.\left( {y.{y^2}} \right) = 6{x^2}{y^3} \cr
& 6x{y^3}.x = 6.\left( {x.x} \right).{y^3} = 6{x^2}{y^3} \cr} \)

\( \Rightarrow 3{x^2}y.2{y^2} = 6x{y^3}.x\) \((= 6{x^2}{y^3})\)

Vậy \(\dfrac{{3{x^2}y}}{{6x{y^3}}} = \dfrac{x}{{2{y^2}}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí