Bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1


Cho ba đa thức.

Đề bài

Cho ba đa thức : \({x^2} - 4x;{x^2} + 4;{x^2} + 4x.\)

Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

                            \( \dfrac{...}{x^{2}- 16}= \dfrac{x}{x - 4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau: Với hai phân thức \( \dfrac{A}{B}\) và \( \dfrac{C}{D}\) gọi là bằng nhau nếu: \(AD = BC.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \( \dfrac{...}{x^{2}- 16}= \dfrac{x}{x - 4}\)

\(\Rightarrow \left(  \ldots  \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right) = x({x^2}-{\rm{ }}16)\)

\(\Rightarrow \left(  \ldots  \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right) = x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}4} \right)\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}4} \right) \)

\(\Rightarrow \left(  \ldots  \right)\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right)= ({x^2} + {\rm{ }}4x)\left( {x{\rm{ }} - 4} \right)\)

\(\Rightarrow \left(  \ldots  \right)= {x^2} + {\rm{ }}4x\)

Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức \(x^2+ 4x.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 143 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí