Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1


Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1. Trục căn thức ở mẫu:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trục căn thức ở mẫu:

LG a

\(\displaystyle {5 \over {3\sqrt 8 }};\,\,{2 \over {\sqrt b }}\) với b > 0

Phương pháp giải:

Với hai biểu thức A, B mà \(B>0,\) ta có 

\(\dfrac{A}{\sqrt{B}}=\dfrac{A\sqrt{B}}{B}.\)

Lời giải chi tiết:

+) \(\displaystyle {5 \over {3\sqrt 8 }} = {{5\sqrt 8 } \over {3\sqrt 8 .\sqrt 8 }} = {{5\sqrt 8 } \over {3.8}} = {5 \over {24}}\sqrt 8 \) 

+) \(\displaystyle {2 \over {\sqrt b }} = {{2\sqrt b } \over {\sqrt b .\sqrt b }} = {2 \over b}\sqrt b \)

LG b

\(\displaystyle {5 \over {5 - 2\sqrt 3 }};\,\,\,{{2a} \over {1 - \sqrt a }}\) với \(a \ge 0\) và \(a \ne 1\)

Phương pháp giải:

Với các biểu thức A, B, C mà \(A\geq 0\) và \(A\neq B^{2}\), ta có

\(\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm B }=\dfrac{C(\sqrt{A}\mp B)}{A-B^{2}}.\) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {5 \over {5 - 2\sqrt 3 }} = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {\left( {5 - 2\sqrt 3 } \right)\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)}} \\ \displaystyle = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {25 - 12}} = {{5\left( {5 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {13}}\)

\(\displaystyle {{2a} \over {1 - \sqrt a }} = {{2a\left( {1 + \sqrt a } \right)} \over {\left( {1 - \sqrt a } \right)\left( {1 + \sqrt a } \right)}}\\ \displaystyle  = {{2a\left( {1 + \sqrt a } \right)} \over {1 - a}}\)

LG c

\(\displaystyle {4 \over {\sqrt 7  + \sqrt 5 }};\,\,\,{{6a} \over {2\sqrt a  - \sqrt b }}\) với a > b > 0 

Phương pháp giải:

Với các biểu thức A, B, C mà \(A\geq 0\), \(B\geq 0\) và \(A\neq B\), ta có:

\(\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}=\dfrac{C(\sqrt{A}\mp \sqrt{B})}{A-B}.\) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {4 \over {\sqrt 7  + \sqrt 5 }} = {{4\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)} \over {\left( {\sqrt 7  + \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)}} \\ \displaystyle = {{4\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)} \over {7 - 5}} = 2\left( {\sqrt 7  - \sqrt 5 } \right)\)

\(\displaystyle {{6a} \over {2\sqrt a  - \sqrt b }} = {{6a\left( {2\sqrt a  + \sqrt b } \right)} \over {\left( {2\sqrt a  - \sqrt b } \right)\left( {2\sqrt a  + \sqrt b } \right)}} \\ \displaystyle = {{6a\left( {2\sqrt a  + \sqrt b } \right)} \over {4a - b}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài