Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1


Giải Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khử mẫu của biểu thức lấy căn:

LG a

\(\displaystyle \sqrt {{4 \over 5}} \)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức:

Với các biểu thức \(A,B\) mà \(A.B \ge 0;B \ne 0\) ta có \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt {AB} }}{{\left| B \right|}} = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,\,\,khi\,B > 0\\ - \dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,khi\,\,B < 0\end{array} \right.\) 

Lời giải chi tiết:

 \(\displaystyle \sqrt {{4 \over 5}}  = \sqrt {{{4.5} \over {5.5}}}  = {{\sqrt {4.5} } \over {\sqrt {{5^2}} }} = {{2\sqrt 5 } \over 5}\)

LG b

\(\displaystyle \sqrt {{3 \over {125}}} \) 

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức:

Với các biểu thức \(A,B\) mà \(A.B \ge 0;B \ne 0\) ta có \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt {AB} }}{{\left| B \right|}} = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,\,\,khi\,B > 0\\ - \dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,khi\,\,B < 0\end{array} \right.\) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \sqrt {{3 \over {125}}}  = \sqrt {{{3.125} \over {125.125}}}  = {{\sqrt {3.125} } \over {\sqrt {{{125}^2}} }}\)\(\displaystyle= {{\sqrt {3.5.25} } \over {\sqrt {{{125}^2}} }} = {{5\sqrt {15} } \over {125}} = {{\sqrt {15} } \over {25}}\)

LG c

\(\displaystyle \sqrt {{3 \over {2{a^3}}}} \) với a > 0

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức:

\(+) \sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \left( {A \ge 0,B \ge 0} \right)\)

+) Với các biểu thức \(A,B\) mà \(A.B \ge 0;B \ne 0\) ta có \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt {AB} }}{{\left| B \right|}} = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,\,\,khi\,B > 0\\ - \dfrac{{\sqrt {AB} }}{B}\,khi\,\,B < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {\dfrac{3}{{2{a^3}}}}  = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt {2{a^3}} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt {{a^2}.2a} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\left| a \right|\sqrt {2a} }} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{{a\sqrt {2a} }}\) \( = \dfrac{{\sqrt 3 .\sqrt {2a} }}{{a\sqrt {2a} .\sqrt {2a} }} = \dfrac{{\sqrt {6a} }}{{2{a^2}}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài