Lý thuyết chia đa thức một biến đã sắp xếp


Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên.

Kiến thức cơ bản

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức \(A\) và \(B\) của một biến, \(B ≠ 0\) tồn tại duy nhất hai đa thức \(Q\) và \(R\) sao cho:

\(A = B . Q + R\), với \(R = 0\) hoặc \(R≠ 0\) có bậc bé hơn bậc của \(B\)

- Nếu \(R = 0\), ta được phép chia hết.

- Nếu \(R ≠ 0\), ta được phép chia có dư.

Ví dụ: 

 

Phép chia đa thức \(2{x^4} - 3{x^3} + 3x - 2\) cho đa thức \(x^2-1\) là phép chia hết có thương là \(2x^2-3x+2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 63 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.