Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề bài

Bài 1. Tìm a, b để đa thức \(A\left( x \right) = 2{x^3} - {x^2} + ax + b\) chia hết cho đa thức \(B(x) = {x^2} - 1.\)

Bài 2. Tìm x để phép chia \(\left( {5{x^3} - 3{x^2} + 7} \right):\left( {{x^2} + 1} \right)\) có dư bằng 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt phép tính theo hàng dọc

Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0.

Lời giải chi tiết

A(x) chia hết cho B(x) khi \(\left( {a + 2} \right)x + b - 1\) là đa thức 0.

Vậy \(a + 2 = 0\) và \(b - 1 = 0 \Rightarrow a =  - 2\) và \(b = 1.\) 

2.

Vậy phần dư của phép chia là \(-5x+10\)

Theo đề bài, ta có \( - 5x + 10 = 5 \Rightarrow  - 5x =  - 5 \Rightarrow x = 1\)

Vậy \(x=1\) là giá trị cần tìm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.