Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8


Đề bài

Làm tính chia:

a) \(\left( {3{x^5} - 5{x^4} - 3x + 1} \right):\left( {{x^2} - x - 1} \right)\)

b) \(\left( {{x^4} - 1} \right):\left( {x - 1} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đặt phép tính chia

b) Phân tích \(x^4-1\) thành nhân tử rồi chia.

Lời giải chi tiết

Vậy \(3{x^5} - 5{x^4} - 3x + 1 \)\(\;= \left( {{x^2} - x - 1} \right)\left( {3{x^3} - 2{x^2} + x - 1} \right) - 3x.\) 

b) Ta có: \({x^4} - 1 = \left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) \)\(\;= \left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)\)

Vậy \(\left( {{x^4} - 1} \right):\left( {x - 1} \right)\) \(= \left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right):\left( {x - 1} \right)\)\(=\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right) = {x^3} + {x^2} + x + 1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.