Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8


Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(m{x^2} + m{y^2} - n{x^2} - n{y^2}\)

b) \(40bc + 9cx - 24bx - 15{c^2}\)

c) \(a\left( {{b^2} + {c^2} - {a^2}} \right) + b\left( {{c^2} + {a^2} - {b^2}} \right).\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(m{x^2} + m{y^2} - n{x^2} - n{y^2} \)

\(= m\left( {{x^2} + {y^2}} \right) - n\left( {{x^2} + {y^2}} \right) \)

\(= \left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {m - n} \right).\)

 b) \(40bc + 9cx - 24bx - 15{c^2}\)

\(= \left( {40bc - 15{c^2}} \right) + \left( {9cx - 24bx} \right)\)

\( = 5c\left( {8b - 3c} \right) + 3x\left( {3c - 8b} \right) \)

\( = \left( {8b - 3c} \right)\left( {5c - 3x.} \right)\)

c) \(a\left( {{b^2} + {c^2} - {a^2}} \right) + b\left( {{c^2} + {a^2} - {b^2}} \right) \)

\(= a{b^2} + a{c^2} - {a^3} + b{c^2} + b{a^2} - {b^3}\)

\( = \left( {a{b^2} + b{a^2}} \right) + \left( {a{c^2} + b{c^2}} \right) - \left( {{a^3} + {b^3}} \right)\)

\( = ab\left( {a + b} \right) + {c^2}\left( {a + b} \right) - \left( {a + b} \right)\left( {{a^2} - ab + {b^2}} \right)\)

\( = \left( {a + b} \right)\left( {ab + {c^2} - {a^2} + ab - {b^2}} \right) \)

\(= \left( {a + b} \right)\left[ {{c^2} + \left( { - {a^2} + 2ab - {b^2}} \right)} \right]\)

\( = \left( {a + b} \right)\left[ {{c^2} - {{\left( {a - b} \right)}^2}} \right] \)

\(= \left( {a + b} \right)\left( {c + a - b} \right)\left( {c - a + b} \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.