Bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1


Tìm x, biết:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết:

LG a

\(x(x - 2) + x - 2 = 0\);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm để phân tích vế trái thành tích \(A.B = 0\), khi đó hoặc \(A= 0\) hoặc \(B = 0\) (\(A, B\) là các đa thức).

Chú ý: có nhân tử chung \(x-2\)

Lời giải chi tiết:

\(x(x - 2) + x - 2 = 0\)

\((x - 2)(x + 1) = 0\)

\( \Rightarrow x - 2 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

+) Với \(x-2=0 \Rightarrow x=2\)

+) Với \(x+1=0 \Rightarrow x=-1\)

Vậy \(x = -1; x = 2.\)

LG b

\(5x(x - 3) - x + 3 = 0\).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm để phân tích vế trái thành tích \(A.B = 0\), khi đó hoặc \(A= 0\) hoặc \(B = 0\) (\(A, B\) là các đa thức).

Chú ý: có nhân tử chung \(x-3\)

Lời giải chi tiết:

\(5x(x - 3) - x + 3 = 0\)

\(5x(x - 3) - (x - 3) = 0\)

\((x - 3)(5x - 1) = 0\)

\( \Rightarrow x - 3 = 0\) hoặc \(5x - 1 = 0\)

+) Với \(x-3=0 \Rightarrow x=3\)

+) Với \(5x-1=0 \Rightarrow 5x=1\) \(\Rightarrow x = \dfrac{1}{5} \)

Vậy \(x = \dfrac{1}{5}; x = 3.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 257 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.