Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Rút gọn phân thức 

Bài 1. \({{{a^2}} \over {a - b}} + {{{b^2}} \over {b - a}}\)

Bài 2. \(4 + {{3a} \over {5 - 2b}} + {{5\left( {a - 10} \right)} \over {2b - 5}}\)

Bài 3. \({{3{x^2} - x + 3} \over {{x^3} - 1}} + {{1 - x} \over {{x^2} + x + 1}} + {2 \over {1 - x}}\)

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

\({{{a^2}} \over {a - b}} + {{{b^2}} \over {b - a}} = {{{a^2}} \over {a - b}} + {{ - {b^2}} \over {a - b}} = {{{a^2} - {b^2}} \over {a - b}}\)\(\; = a + b\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

\(4 + {{3a} \over {5 - 2b}} + {{5\left( {a - 10} \right)} \over {2b - 5}} \)

\(= 4 + {{3a} \over {5 - 2b}} + {{ - 5\left( {a - 10} \right)} \over {5 - 2b}}\)

\( = {{4\left( {5 - 2b} \right) + 3a - 5\left( {a - 10} \right)} \over {5 - 2b}} \)

\(= {{20 - 8b + 3a - 5a + 50} \over {5 - 2b}}\)

\( = {{70 - 8b - 2a} \over {5 - 2b}}\)

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

 \(MTC = {x^3} - 1 = \left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\)

\({{3{x^2} - x + 3} \over {{x^3} - 1}} + {{1 - x} \over {{x^2} + x + 1}} + {2 \over {1 - x}} \)

\(= {{3{x^2} - x + 3} \over {{x^3} - 1}} + {{1 - x} \over {{x^2} + x + 1}} + {{ - 2} \over {x - 1}}\)

\( = {{3{x^2} - x + 3 + \left( {1 - x} \right)\left( {x - 1} \right) - 2\left( {{x^2} + x + 1} \right)} \over {{x^3} - 1}}\)

\( = {{3{x^2} - x + 3 - {x^2} + 2x - 1 - 2{x^2} - 2x - 1} \over {{x^3} - 1}} = {{ - x + 1} \over {{x^3} - 1}}\)

\( = {{ - \left( {x - 1} \right)} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = {{ - 1} \over {{x^2} + x + 1}}\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.