Chủ đề 15: So sánh phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy tô màu các hình vẽ dưới đây để biểu diễn các phân số

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xét hai phân số tối giản

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi quy đồng mẫu hai phân số

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Ta có thể quy đồng hai phân số

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xét các phân số sau

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài quy đồng mẫu các phân số

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi quy đồng mẫu các phân số

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Mẹ chia một thanh Chocolate thành hai phần cho hai bé Mèo và Long như trong hình (bé Mèo

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh các phân số sau bằng cách điền dấu (<, >) thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Liên và Nga cùng tranh luận về bài toán so sánh hai phân số cùng mẫu

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền dấu (<, >) thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một chiếc bánh kem chocolate có

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Để so sánh hai phân số

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. So sánh các phân số sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi so sánh hai phân số

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất