Luyện tập - Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
Bài 1 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền các dấu “+”, “-’’ thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số nguyên x thỏa mãn :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho x, so sánh với 0 trong các trường hợp x < 0;x = 0;x >0

Xem chi tiết
Bài 6 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau : một sản phẩm tốt được thưởng 50 ngàn, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 ngàn. Chị Lan làm được 45 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm bị lỗi. Em hãy tính xem chị Lan nhận được bao nhiêu tiền.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Giá trị của tích là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây

Xem chi tiết
Bài 9 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số nguyên n, cho biết :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai số nguyên khác nhau a và b.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 14 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các cặp số nguyên a, b, cho biết :

Xem chi tiết


Gửi bài