Bài tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Bài 1 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép tính (rút gọn kết quả nếu có thể) :

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính các tổng (hiệu) dưới đây sau khi đã rút gọn phân số :

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 7 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một nhà máy trong tuần lễ thứ nhất đã làm được

Xem lời giải

Bài 8 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Nhân dịp sinh nhật của Hoàng, mẹ mua cho hai anh em Hoàng và Thu một cái bánh pizza được chia đều như hình (H.1). Hoàng đã ăn hết một miếng như trong hình (H2) và Thu ăn một miếng

Xem lời giải

Bài 9 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Toán học với ẩm thực

Xem lời giải

Bài 10 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống (màu vàng) ở bảng dưới :

Xem lời giải

Bài 12 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy tính giá trị các biểu thức sau bằng máy tính :

Xem lời giải

Bài 13 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 14 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức :

Xem lời giải

Bài 11 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại ta được tổng bằng 0 :

Xem lời giải