Chủ đề 2 : Số tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 59 phiếu
Thử tài bạn trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kí hiệu

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tậpBạn An nói : “ Số các số tự nhiên từ 5 đến 95 là :

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát tia số ở hình 2, em hãy so sánh số 4 và số 5. Có nhận xét gì về vị trí số 4 và 5 trên tia số ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một bình đựng nước có dung tích 4 lít (h.3). Số lít nước em có thể đổ vào bình là : 1 lít ; 2 lít ; 3 lít ; 4 lít ; 5 lít ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Hãy viết số điện thoại nhà em và cho biết số em vừa viết gồm mấy chữ số. Đó là những chữ số nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập An có chiều cao thấp hơn Bình, Bình có chiều cao thấp hơn Minh (h.4). Em có nhận xét gì về chiều cao của An với Minh ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Quan sát tia số (h.5) và trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 23 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập a) Dùng những chữ số thích hợp để ghi các số sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập 1. Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy dự đoán các giá trị tương ứng trong hệ thập phân của các số La Mã ghi trên mặt đồng hồ ở hình 6.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Hãy viết giá trị trong hệ thập phân tương ứng với các số La Mã có trên mặt đồng hồ ở hình 6.

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 8 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp E.

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Dùng hai chữ số 5 và 7, hãy viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Việt có x quyển vở, Nam có y quyển vở. Cho biết :

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất