CHƯƠNG 2 : SỐ NGUYÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x trong các trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Bài 3 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

Xem lời giải

Bài 5 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số cho ba điểm x, y, z. Hãy vẽ trên trục số đó các điểm :

Xem lời giải

Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem lời giải

Bài 8 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số nguyên a khác 0. So sánh – a với a, - a với 0.

Xem lời giải

Bài 9 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 10 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền chứ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào cột bên phải để đánh giá các câu ở cột bên trái đúng hay sai.

Xem lời giải

Bài 11 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho biết năm sinh một số nhà toán học

Xem lời giải

Bài 12 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn

Xem lời giải

Bài 13 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :

Xem lời giải

Bài 14 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ma phương là một hình vuông, trong đó tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau. Em hãy kiểm tra xem trong hai hình vuông dưới đây, hình nào là ma phương ?

Xem lời giải

Bài 15 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm a biết :

Xem lời giải

Bài 16 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 17 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 18 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các số nguyên a, b trong mỗi trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 19 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 20 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất