Bài 7 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho tập hợp

Đề bài

Cho tập hợp \(E = \left\{ { - 4; - 2;0;4;8;12;2014} \right\}\).

a) Viết tập hợp A gồm các số đối của các phần tử của tập hợp E.

b) Viết tập hợp B gồm các giá trị tuyệt đối của các phần tử của tập hợp E.

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{4; 2; 0; -4; -8; -12; -2014\}\)

b) \(B = \{4; 2; 0; 4; 8; 12; 2014\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí