4. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu