Chủ đề 14: Phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy cho biết phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một cái bánh pizza được chia thành 8 phần bằng nhau. Em hãy biểu diễn phân số chỉ số phần bánh đã được lấy ra và phân số chỉ số phần bánh còn lại ở hình vẽ trên với quy ước tử số là số

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 10 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ta đã biết, phân số

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 11 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bạn An cho rằng

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 11 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Phần được tô màu ở hình (a) là số phần của cái bánh mà bạn An đã lấy ra. Ở hình (b) là số phần cái bánh mà bạn Châu đã lấy ra. Mỗi bạn đã lấy ra bao nhiêu phần của cái bánh ? So sánh số

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình vẽ và điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống. Nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bạn An cho rằng hai phân số

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khung thành của sân bóng đá có kích thước 732 cm và 244 cm. Khu vực hình chữ nhật nhỏ trước khung thành có chiều rộng 550 cm ( gọi là khu vực 5m50 ). Khu vực cấm địa có chiều rộng

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình vẽ và cho biết :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống để có kết quả đúng :

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, em hãy cho biết các phân số sau có bằng nhau không. Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho phân số

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Nuôi vịt chạy đồng là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nghề mưu sinh có từ lâu đời và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Để rút gọn phân số

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Rút gọn các phân số sau

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Hãy giải thích vì sao ba phân số

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 17 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi làm toán về rút gọn biểu thức, bạn Linh đã làm như sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất