Bài 15 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho điểm B nằm giữa A và O. Trên tia Oy lấy điểm C với OC > OA.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho điểm B nằm giữa A và O. Trên tia Oy lấy điểm C với OC > OA.

a) So sánh OB với OC.

b) Nêu tên các tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

 

a) Ta có: B nằm giữa hai điểm A và O. Nên OB < OA

Mà OA < OC (giả thiết). Vậy OB < OC

b)

Tia

Tia đối

Ax

Ay

AB

AC

AO

Ay

Ax

 

 

 

AB

Ax

 

 

 

AC

Ax

 

 

 

AO

Ax

 

 

 

Bx

By

BC

BO

 

By

Bx

BA

 

 

BA

By

BC

BO

 

BC

Bx

BA

 

 

BO

Bx

BA

 

 

Cx

Cy

 

 

 

Cy

Cx

CA

CB

CO

CA

Cy

 

 

 

CB

Cy

 

 

 

CO

Cy

 

 

 

Ox

Oy

OC

 

 

Oy

Ox

OA

OB

 

OA

Oy

OC

 

 

OB

Oy

OC

 

 

OC

Oy

OA

OB

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí