Bài tập - Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy tìm một số hình ảnh của mặt phẳng và nửa mặt phẳng trong đời sống.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy gọi tên các nửa mặt phẳng trong các hình vẽ sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng m cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xác định tia nằm giữa hai tia AB và AC ; BC và BA ; CA và CB trong hình vẽ sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dựa vào hình vẽ dưới đây :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Dùng thước dựng lại hình 30.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 12 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 13 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dựa vào hình dưới đây (h.32) để chỉ ra số đo của các góc sau :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 14 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 15 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là

Xem chi tiết
Bài 16 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 16 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Các số đo sau là số đo của các góc trong hình 33 :

Xem chi tiết
Bài 17 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 17 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xem hình 34. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 18 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ góc xAy có số đo bằng

Xem chi tiết
Bài 19 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 19 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ góc cho biết một cạnh trên hình vẽ dưới đây và số đo các góc đó trong bốn trường hợp sau :

Xem chi tiết
Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 20 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ đoạn thẳng AB.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài