1. Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu