2. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu