Chủ đề 1 : Tập hợp

Bình chọn:
4.9 trên 80 phiếu
Hoạt động 1 trang 11 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Đây là hình một tiết sinh hoạt đầu tuần của trường THCS Thái Văn Lung. Có cách nào viết tập hợp 1500 học sinh của trường mà không dùng cách liệt kê ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi A là tập hợp các con chim đang đậu trên cành ở hình 5. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Em hãy cho biết có mấy cách để viết tập hợp.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi M là tập hợp các số có trên bàn phím điện thoại ở hình 6. Tập hợp M có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập 1. Viết tập hợp E các số tự nhiên nhỏ hơn 7 theo hai cách (liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử),

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập An, Tú, Bình cùng viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; … là các số tự nhiên.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi F là tập hợp các học sinh có trong lớp học ở hình 7.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba tập hợp

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Khi liệt kê các tập con của tập hợp

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp . Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp X các chữ cái trong từ “QUANG TRUNG” và điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp B các ngày trong tuần và cho biết tập hợp B có bao nhiêu phần tử.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất