Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Gọi F là tập hợp các học sinh có trong lớp học ở hình 7.

Đề bài

Gọi F là tập hợp các học sinh có trong lớp học ở hình 7.

Tập hợp F có bao nhiêu phần tử ?

 

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. Kí hiệu : \(\emptyset \).

Lời giải chi tiết

Tập hợp F không có phần tử nào

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí