3. Khi nào thì AM + MB = AB?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu