Bài tập - Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm tích số 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x sao cho 24.x = 72.

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem lời giải

Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem lời giải

Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x , biết :

Xem lời giải

Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Xem lời giải

Bài 9 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh bằng cách thay một thừa số bằng tổng :

Xem lời giải

Bài 10 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Xem lời giải

Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền các dấu < ; > ; = vào các ô trống :

Xem lời giải

Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tích sau đây thành dạng lũy thừa của một số nguyên :

Xem lời giải

Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính các lũy thừa sau :

Xem lời giải

Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 15 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm ba bội của : 5 ; -5.

Xem lời giải

Bài 16 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm tất cả các ước của + 6;-1;13;-25.

Xem lời giải