Luyện tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số.

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng

Xem lời giải

Bài 5 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn mỗi phân số sau đây thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1 và có mẫu số

Xem lời giải

Bài 8 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vòi nước A chảy đầy một bể (không chứa nước) mất 4 giờ; vòi nước B chảy đầy bể đó mất 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần bể ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 10 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho :

Xem lời giải

Bài 11 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải