Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nửa chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 12 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nếu gọi chiều rộng hình chữ nhật là a, chiều dài hình chữ nhật là b, ta có công thức tính nửa chu vi và diện tích hình chữ nhật như thế nào ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy tính và so sánh :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tính và so sánh diện tích hình chữ nhật

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 33 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Theo em phép cộng và phép nhân số tự nhiên có tính chất gì giống nhau ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 33 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 33 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An, Hải và Tú cùng thực hiện bài tính nhanh

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Loan mua dụng cụ học tập ở cửa hàng sách như bảng sau. Em hãy tính hộ Loan tổng số tiền phải trả.

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng, có thể tính nhanh tổng 997 + 29 như sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có thể tính nhẩm tích 75.6 bằng cách :

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Áp dụng tính chất

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán học với Vật lí

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một người đi xe đạp, giờ thứ nhất đi được 18km. Trong hai giờ tiếp theo, mỗi giờ đều chạy nhanh hơn giờ thứ nhất 5km. Hỏi trong ba giờ người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thư viện trường em có 6 dãy chứa sách, mỗi dãy có 12 kệ sách, mỗi kệ xếp được 155 quyển sách. Hỏi thư viện trường em có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất