Bài 3 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết:

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \((x - 6).25 = 0\)

b) \(27(x - 35) = 27\)

c) \(207 + (x + 35) = 312\)

Lời giải chi tiết

a) \((x - 6).25 = 0\)

    \(\Rightarrow  x - 6 = 0\)

         \(x = 0 + 6\)

         \( x = 6\)

b) \(27(x - 35) = 27\)

           \(x-35=27:27\)

           \(x - 35 = 1\)

           \(x = 35 + 1\)

           \(x = 36\)

c) \(207 + (x + 35) = 312\)

                \( x + 35 = 312 - 207\)

                \( x + 35 = 105\)

                \(x = 105 - 35\)

                \( x = 70\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu