Bài 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh :

Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh :

a) \(81 + 243 + 19\)

b) \(268 + 89 + 232 + 11\)

c) \(5.25.2.33.4\)

d) \(53.52 + 48.53\)

e) \(31 + 32 + 33 + ... + 39\)

g) \(23.\left( {133 + 67} \right) + \left( {67 + 133} \right).77\).

Lời giải chi tiết

\(a) 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343\)

\(b) 268 + 89 + 232 + 11 = (268 + 232) + (89 + 11) = 500 + 100 = 600\)

\(c) 5.25.2.33.4 = (5.2).(25.4).33 = 10.100.33 = 33000\)

\(d) 53. 52 + 48.53 = 53.(52 + 48) = 53.100 = 5300\)

\(e) 31 + 32 + 33 +…+ 39 = (31 + 39) + (32 + 38) + (33 + 37) + (34 + 36) + 35 = 70 + 70 + 70 + 70 + 35 = 70.4 + 35 = 280 + 35 = 315\)

\(g) 23.(133 + 67) + (67 + 133).77 = 23.200 + 200.77 = 200.(23 + 77) = 200.100 = 20000\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài