Bài 4 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

Đề bài

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

\(15.2.6;\; 4.4.9\)               

\(5.3.12;\; 8.18\)                

\(15.3.4; \;8.2.9\)

Lời giải chi tiết

\(15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4 (= 15.12)\)

\(4.4.9 = 8.18 = 8.2.9 (= 8.18)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu