Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Thử tài bạn trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Khẳng định sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các số vừa là ước của 8, vừa là ước của 12

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cửa hàng tạp hóa của mẹ Huy cứ 2 ngày thì nhập về các loại mì gói, cứ 3 ngày lại nhập về các loại nước giải khát. Hôm nay là chủ nhật, mẹ của Huy cùng nhập cả hai loại hàng nói trên. Mẹ nhờ Huy tính xem mấy ngày sau thì mẹ lại nhập hai loại hàng trong cùng một ngày.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số vào ô vuông để được một khẳng định đúng :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy điền số và chỗ chấm cho đúng và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm giao của hai tập hợp M và P, biết :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 86 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ƯC(36,48), rồi tìm ƯCLN(36 ,48).

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ta đã biết ƯCLN(36 ,48) và ƯCLN(12,30) = 6. Hãy quan sát cách phân tích sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 87 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) ƯCLN(30,70) b) ƯCLN(12,15,28)

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm ƯCLN(48,120) rổi từ đó tìm ƯC(48,120).

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 89 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm BCNN(12, 15, 24) rồi tìm tập hợp M các số tự nhiên x sao cho

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền kí hiệu

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm ƯCLN của :

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của :

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm BCNN của:

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần ƯCLN ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất