Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu
Hoạt động 1 trang 45 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong tủ lạnh còn

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 45 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Tính :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 45 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Huy thực hiện phép tính

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy thực hiện phép tính :

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Từ kết quả trên, em hãy nêu nhận xét về phép nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên).

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép tính và so sánh các kết quả tìm được :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 46 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Từ hoạt động 4, liên hệ với tính chất của phép nhân các số nguyên, em hãy cho biết phép nhân phân số có những tính chất nào.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hùng và Dũng cùng thực hiện phép tính

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép nhân và nhận xét các kết quả tìm được :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An cho rằng số nghịch đảo của số 1 là số 1.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm để có một phát biểu đúng :

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số nghịch đảo của :

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An và Huy cùng thực hiện phép tính

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàn thành các phép tính sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Làm các phép tính :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát việc thực hiện phép tính sau và rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàng đã ăn hết một cái bánh pizza, Hà ăn hết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất