Hoạt động 9 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hoàng đã ăn hết một cái bánh pizza, Hà ăn hết

Đề bài

Hoàng đã ăn hết một cái bánh pizza, Hà ăn hết \({3 \over 4}\)cái bánh pizza. Hỏi cả hai bạn đã ăn hết bao nhiêu bánh pizza ?

 

  • 1 bánh pizza và \({3 \over 4}\) bánh pizza ta có thể viết gọn là \(1{3 \over 4}\) bánh pizza.
  • Ta gọi \(1{3 \over 4}\) là hỗn số.

Ta thấy :

 

  • Phân số \({7 \over 4}\) có thể viết dưới dạng hỗ số như sau :

 

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn đã ăn hết: \(1 + {3 \over 4} = {7 \over 4}\)  (cái bánh pizza).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 4. Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm