Luyện tập - Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An chia một số tự nhiên cho 12 được thương là 7, số dư là 5. Tìm số đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừ số kia cho cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem lời giải

Bài 7 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên n, biết rằng :

Xem lời giải

Bài 8 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm số tự nhiên lớn nhất x

Xem lời giải

Bài 9 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Trang dùng 160000 đồng để mua vở. Có hai loại vở : loại I giá 5000 đồng một quyển, loại II giá 4500 đồng một quyển. Bạn Trang mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu :

Xem lời giải

Bài 10 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một tàu hỏa phải chở 1000 khác du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ?

Xem lời giải

Bài 11 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm tất cả các số tự nhiên mà khi chia cho 5 ta được số dư bằng thương.

Xem lời giải