Bài 9 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bạn Trang dùng 160000 đồng để mua vở. Có hai loại vở : loại I giá 5000 đồng một quyển, loại II giá 4500 đồng một quyển. Bạn Trang mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu :

Đề bài

Bạn Trang dùng 160000 đồng để mua vở. Có hai loại vở : loại I giá 5000 đồng một quyển, loại II giá 4500 đồng một quyển. Bạn Trang mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu :

a) Trang chỉ mua vở loại I ?

b) Trang chỉ mua vở loại II ?

c) Trang mua cả hai loại vở với số lượng như nhau ?

Lời giải chi tiết

a) \(160000 : 5000 = 32\) => Trang mua được nhiều nhất 32 quyển vở loại I

b) \(160000 : 4500 = 35\) (dư 2500) => Trang mua được nhiều nhất 35 quyển vở loại II

c) Hai quyển vở loại I và loại II có giá là: \(4500 + 5000 = 9500\) (đồng)

\(160000 : 9500 = 16\) (dư 8000)

Trang mua được nhiều nhất 16 quyển vở loại I và 16 quyển vở loại II

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu