Bài 5 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập - Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừ số kia cho cùng một số thích hợp :

Đề bài

- Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừ số kia cho cùng một số thích hợp :

a) 24 . 50 ;                         b) 32 . 25 .

- Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp :

a) 2100 : 50 ;                     b) 1400 : 25.

- Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết)

a) 132 : 12 ;                       b) 96 : 8.

Lời giải chi tiết

a) \(24.50 = (24 : 2).(50.2) = 12.100 = 1200\)

b) \(32.25 = (32 : 4).(25.4) = 8.100 = 800\)

a) \(2100 : 50 = (2100.2) : (50.2) = 4200 : 100 = 42\)

b) \(1400 : 25 = (1400.4) : (25.4) = 5600 : 100 = 56\)

a) \(132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 2 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11\)

b) \(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí