1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hôm qua bạn Hùng đã nợ bạn Dũng 2 viên bi, hôm nay Hùng lại nợ Dũng thêm 3 viên bi nữa, vậy Hùng nợ Dũng tổng cộng bao nhiêu viên bi ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ tại chợ Sa Pa đã là , nhiệt độ tại Cổng Trời lại giảm thêm nữa. Em có thể cho biết nhiệt độ tại Cổng Trời được không ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kết quả của các phép cộng vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số (h.2), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (chiều âm) 1 đơn vị đến điểm -1. Sau đó, di chuyển tiếp về bên trái 2 đơn vị (cộng với số -2). Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả của :

Xem lời giải