3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát trục số ở hình 7, hãy điền chữ hoặc viết kí hiệu thích hợp vào các ô trống sau :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nam là một học sinh người Việt Nam sống tại Montreal (Canada), sáng hôm qua em xem nhiệt kế và báo cho mẹ em biết nhiệt độ là

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống thích bằng những số thích hợp :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi a, b, c, d, e là các số nguyên, cho biết :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn chuồn. Hai con cá chuồn đang ở độ cao là +2m và -2m. Em hãy tính khoảng cách của mỗi con đến mặt nước và so sánh kết quả nhé !

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Tìm số nguyên x, cho biết

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Hùng nói : “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên dương”.

Xem lời giải