Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Đề bài

Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 0 là 1

Khoảng cách từ điểm -1 đến điểm 0 là 1

Khoảng cách từ điểm -2 đến điểm 0 là 2

Khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 0 là 2

Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm 0 là 3

Khoảng cách từ điểm 3 đến điểm 0 là 3

Khoảng cách từ điểm -6 đến điểm 0 là 6

Khoảng cách từ điểm 6 đến điểm 0 là 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí