CHƯƠNG 2 : GÓC – ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy trình bày các bước để vẽ góc có số đo

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh số đo của góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số đo của góc phụ với góc có số đo

Xem lời giải

Bài 4 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số đo của góc bù với góc có số đo

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho góc xOy có số đo

Xem lời giải

Bài 6 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho góc xOy với tia Oz ở giữa hai tia Ox và Oy. Làm cách nào mà chỉ với hai lần đo, ta có thể biết được số đo của ba góc xOy, xOz và yOz.

Xem lời giải

Bài 7 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên mặt phẳng cho tia Ox, vẽ tia Oy sao cho

Xem lời giải

Bài 8 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC với AB = 10 cm, AC = 6 cm, BC = 8 cm. Hãy dùng thước đo góc để tìm số đo của góc C.

Xem lời giải

Bài 9 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia OA, OB sao cho

Xem lời giải

Bài 10 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho góc bẹt xOy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ hai ta Om và On

Xem lời giải

Bài 11 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem lời giải

Bài 12 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho góc bẹt aOb, vẽ tia Ot là phân giác của

Xem lời giải

Bài 13 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ tam giác HIK có IH = IK = HK = 4 cm. Hãy dùng thước đo góc để tìm số đo các góc của tam giác HIK.

Xem lời giải

Bài 14 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ đường tròn (O ; 3 cm) với AB là đường kính. Vẽ dây AM = 2 cm. Hãy dùng thước đo góc để tìm số đo của góc AMB.

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho đường thẳng d và điểm O không thuộc d. Trên đường thẳng d lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d và không chứa điểm

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ tam giác ABC có các cạnh AB = AC = BC = 5cm.Trên BC lấy điểm M, trên AC lấy

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ba bạn Hiệp, Bình, Phước cùng nhau giải bài toán sau : “ Cho đường thẳng a và một điểm O trên

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho ba tia phân biệt Oa, Ob, Oc.

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ điểm C sao cho AC = 4 cm và BC = 6 cm. Vẽ tam giác ABC. Vẽ các trung điểm A’, B’, C’ của các cạnh BC, AC, AB tương ứng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất