Bài 12 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Cho góc bẹt aOb, vẽ tia Ot là phân giác của

Đề bài

Cho góc bẹt aOb, vẽ tia Ot là phân giác của \(\widehat {aOb}\), Om là phân giác của \(\widehat {aOt}\), On là phân giác của \(\widehat {tOb}\). Chứng tỏ \(\widehat {mOn}\) vuông.

Lời giải chi tiết

 

Ta có: \(\widehat {aOt} + \widehat {bOt} = {180^0}\)  (kề bù)

Mà \(\widehat {mOt} = {1 \over 2}\widehat {aOt}\)  (Om là tia phân giác của góc aOt)

Và \(\widehat {nOt} = {1 \over 2}\widehat {bOt}\)  (On là phân giác của góc bOt)

Và \(\widehat {mOn} = \widehat {mOt} + \widehat {nOt}\)  (tia Ot nằm giữa hai tia Om và On)

Do đó: \(\widehat {mOn} = \widehat {mOt} + \widehat {nOt} = {1 \over 2}\widehat {aOt} + {1 \over 2}\widehat {bOt} = {1 \over 2}(\widehat {aOt} + \widehat {bOt}) = {1 \over 2}{.180^0} = {90^0}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí