Bài tập - Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4.6 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem lời giải

Bài 2 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 44 :

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 45 :

Xem lời giải

Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox, vẽ các tia Oy,

Xem lời giải

Bài 7 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy trình bày cách vẽ góc xOy

Xem lời giải

Bài 8 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy chọn câu đúng trong các câu trả lời sau :

Xem lời giải

Bài 9 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem lời giải

Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao

Xem lời giải

Bài 11 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem lời giải