Bài tập - Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4.6 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem chi tiết
Bài 2 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc

Xem chi tiết
Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem chi tiết
Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 44 :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 45 :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox, vẽ các tia Oy,

Xem chi tiết
Bài 7 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy trình bày cách vẽ góc xOy

Xem chi tiết
Bài 8 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy chọn câu đúng trong các câu trả lời sau :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem chi tiết
Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao

Xem chi tiết
Bài 11 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem chi tiết


Gửi bài