Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao

Đề bài

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {50^o},\widehat {xOz} = {130^o}\).

a) Tính số đo góc yOz.

b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là phân giác của góc yOt không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, \(\widehat {xOy} < \widehat {xOz}({50^0} < {130^0})\)  nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox.

Do đó: \(\eqalign{  & \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}  \cr  &  \Rightarrow \widehat {yOz} = \widehat {xOz} - \widehat {xOy} = {130^0} - {50^0} = {80^0}. \cr} \)

b) Ot là tia đối của tia Oz nên \(\widehat {zOt} = {180^0}\)  (góc bẹt).

Hai tia Ox, Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa Oz, \(\widehat {zOx} < \widehat {zOt}({130^0} < {180^0})\)  nên tia Ox nằm giữa hai tia Oz và Ot.

Do đó: \(\widehat {zOx} + \widehat {xOt} = {180^0}.\)

\( \Rightarrow \widehat {xOt} = \widehat {zOt} - \widehat {zOx} \Leftrightarrow \widehat {xOt} = {180^0} - {130^0} = {50^0}.\)

Hai tia Oy và Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, \(\widehat {yOz} < \widehat {zOt}({80^0} < {180^0})\)  nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot.

Do đó: \(\widehat {zOy} + \widehat {yOt} = \widehat {zOt} \Rightarrow \widehat {yOt} = \widehat {zOt} - \widehat {zOy} = {180^0} - {80^0} = {100^0}.\)

Hai tia Ox và Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, \(\widehat {yOx} < \widehat {yOt}({50^0} < {100^0})\)  nên tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Ot.

Mặt khác: \(\widehat {yOx} = \widehat {xOt} = {{\widehat {yOt}} \over 2}( = {50^0}) \Rightarrow \)  tia Ox là tia phân giác của góc yOt.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài