Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Đề bài

Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC với \(\widehat {AOC} = {80^o}\). Biết \(\widehat {AOB} = {1 \over 5}\widehat {AOC}\). Tính các góc \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\).

Lời giải chi tiết

 

Ta có: \(\widehat {AOB} = {1 \over 5}\widehat {AOC} = {1 \over 5}{.80^0} = {16^0}.\)

Tia OB nằm ở giữa hai tia OA và OC nên:

\(\eqalign{  & \widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}.  \cr  &  \Rightarrow \widehat {BOC} = \widehat {AOC} - \widehat {AOB} = {80^0} - {16^0} = {64^0}. \cr} \)

Vậy \(\widehat {BOC} = {64^0}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí